Cephe kap­la­ma­la­rı­nın gide­rek önem kazan­dığı son zaman­larda, dış cephe lami­nat kap­la­ma­larda oldukça ter­cih edi­len bir uygu­lama secenegidir. Ter­mo­set­ting ile reçine edi­len fazla sayıda kraft taba­ka­sı­nın ön ve arka kısım­la­rına UV ”mela­min” içe­rikli kağıt taba­kası geti­ril­me­siyle olu­şan bu yalı­tım mal­ze­mesi, yük­sek ısı ve basınç altında pres­le­ne­rek homo­jen bir yapıda bir araya geti­ril­mesinden oluşan malzemedir. Ürünün [UV] ışınla­rına karşı daya­nıklı bir yapı kazan­ması yurt dışında ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken, pres­leme işlemi ülke­nizde yapılma başlanmıştır. Lami­nat   Read More ...

Categories: Cephe Giydirme

Dünya üzerin­deki ilk yan­maz dış cephe kap­la­ma­la­rın­dan biri olan Alikobant son zaman­larda ülke gene­linde bir­çok yapı üzerinde uygu­la­maya alınmaktadır… Alikobant dış cephe giy­dirme yan­maz özel­li­ği­nin yanı sıra bir­çok avan­tajlı özel­lik­lere sahip­tir. genel ola­rak ter­cih sebebi olma­sında da bu fak­tör­ler genelde ön planda tutul­mak­ta­dır.. Alu­co­bond [A2] dış cephe giy­dir­me­nin ilk avan­tajı tabiî ki yan­gına karşı daya­nıklı olması yan­maz bir yapı gös­ter­me­si­dir. Bunun yanında yan­gın çıktığı anlarda her­hangi bir teh­li­keli [gaz] çıkışını   Read More ...

Categories: Cephe Giydirme

Alikobant alüminyum plastik karışımından yartılmış bir metal plaka dır gelenlikle binaların dış cephesini kaplama ve bircok uygulama alanlarında rahatlıkla uygulanabilir bircok renk secenekleri mevcutur bir binaya 0 ila 180 derece arasında uygulanabilen yuksek performasa sahiptir mevsimsel etkenlerden etkilenmez yazın sıcak havadan veya kışın soguk havadan etkilenmez kolay esneme özelligine sahiptir hafitir binalarda oluşabilecek yan [boya,toz,asit yagmuru gibi] etkilerden etklienmez maliyeti ucuzdur Mimari yapılarda özgünlüğü sağlayabilecek ‘Kompozit Paneller’ Füzyon Teknolojisi ile   Read More ...

Categories: Cephe Giydirme

Gelecekteki binaların yalnızca tasarım isteklerini karşılamakla kalmayacağını belirten yetkililer, bunun yanında enerji birikimini, [ses] yalıtımını ve yangın korumasını da beraberinde getireceğini öne sürüyorlar. Bu durumun yavaş yavaş Alikobant teknolojisi ile ortaya çıktığını vurgulayan yetkililer, kompozit yapı teknolojisinin yaratıcılıkla buluşarak evlere taşındığını söylüyorlar. KOMPOZİT ALİKOBANT PANEL çift tarafı alüminyum plakalarla çevrilmiş, ortasında özel beyaz çekirdekten oluşan, yangına dayanımlı ileri teknoloji kompozit paneldir.. Yüksek rijitlik ve mukavemet özelliğine sahiptir. Dış hava koşullarına   Read More ...

Categories: Cephe Giydirme